Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w BEŁCHATOWIE informuje, iż ogłasza się nabór uczestników na szkolenie z zakresu: „stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”, tzw. szkolenie chemizacyjne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą o ochronie roślin i zasadami wzajemnej zgodności osoba wykonująca zabiegi ochrony roślin za pomocą środków ochrony roślin musi posiadać specjalistyczną wiedzę potwierdzoną zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, które to zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w lutym 2014 roku w Ruścu.

Chętnych prosi się o zgłoszenie telefoniczne bądź osobiście w dniach od czwartku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 – Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13 pok. 9 (Urząd Gminy), tel. 44- 633-00-02, kom. 608-524-729.

Opłata za kurs wynosi 60 zł dla osób ponownie przystępujących do szkolenia i kurs trwa jeden dzień oraz 80 zł dla osób pierwszy raz uczęszczających na w/w kurs i kurs trwa dwa dni (wplata na kursie).

Na szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie notatnik rolnika – ewidencja zabiegów ochrony roślin.

Liczba miejsc ograniczona.