Z początkiem sierpnia br. zakończono prace nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika (odcinek ok. 150mb)”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 39.382,49 zł brutto i został sfinansowany ze środków własnych budżetu Gminy Rusiec. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu.

Chodnik_Nowa_Wola_-_2021.jpg