W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia tegorocznej kwalifikacji wojskowej pragnę poinformować, że siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bełchatowie, tak jak w latach poprzednich będzie Bursa Szkolna w Bełchatowie, mieszcząca się w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej nr 66. Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu bełchatowskiego będzie się odbywała w terminie: od 24 marca do 28 kwietnia 2017 roku.
Mężczyźni z terenu gminy Rusiec, podlegający zgłoszeniu się do Powiatowej Komisji Lekarskiej, obowiązani są stawić się w dniu 18 kwietnia 2017 roku (tj. wtorek), z kolei kobiety w dniu 27 kwietnia 2017 roku (tj. czwartek).
U  W  A  G  A   ! ! !
Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku
 OBOWIĄZKOWO
 należy ze sobą zabrać:

•    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
•   
prawo jazdy (w przypadku posiadania),
•   dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
•    dokumentację medyczną, (jeżeli takowa istnieje),
•    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
•    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (m.in. świadectwo ukończenia szkoły, zawiadomienie ze szkoły o pobieraniu nauki).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w roku 1998;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1993 — 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1996- 1997, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1993 — 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w w przepisach wydanych na podstawie art 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.