Wójt Gminy Rusiec informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rusiec” złożono dwie oferty, rozpatrzono je pozytywnie i przyznano dotacje w kwotach:
1.
Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” Wola Wiązowa – 30 000 zł,
2.
Ludowy Klub Sportowy Pamapol – Hetman Rusiec – 30 000 zł.