WÓJT GMINY RUSIEC

OGŁASZA

pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR

Opis przedmiotu sprzedaży:

- marka/model samochodu: SKODA Superb II 2.0.TDI-CR

- nr rejestracyjny: EBE80V9

- rok produkcji: 2011

- pojemność silnika: 1968 cm3

- dopuszczalna masa całkowita: 2135 kg

- wskazanie drogomierza na dzień 23.03.2017 r.: 265 041 km

- rodzaj paliwa: olej napędowy

- kolor: beż metalizowany

- skrzynia biegów: automatyczna

- data pierwszej rejestracji: 27.04.2011 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ruścu,
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, w pokoju nr 12, I piętro (Sala konferencyjna).

Samochód można oglądać w dni robocze od 6 kwietnia 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r. od godziny 8:00 do godziny 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 43/6766011 wew. 214 lub wew. 225.

Cena wywoławcza - 34 000,00 zł

Kwota postąpienia - 100,00 zł

Kwota wadium - 3 400,00 zł

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w dniu 21 kwietnia od godziny 7:30 do 9:00 lub
na konto 18 9264 0009 0000 0097 2000 0020 z dopiskiem „wadium przetargowe na zakup samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR” w terminie do 18 kwietnia 2017 r. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć
na podany wyżej rachunek bankowy. W przypadku wpłaty na konto termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto.

Oferenci przed rozpoczęciem przetargu przedkładają komisji przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu, stanem technicznym pojazdu oraz projektem umowy (wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu).

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg wygra, pozostałym osobom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadkach określonych w „Regulaminie przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu służbowego będącego mieniem Gminy Rusiec”, tj. gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Ruścu w pok. nr 3 oraz na stronach internetowych: www.rusiec.pl oraz http://www.e-bip.pl/Start/57/OfficialBulletinBoard