Wtorkowe popołudnie (11 kwietnia) w gminie Rusiec zapisze się w lokalnych kronikach jako dzień przeprowadzenia niecodziennej i bardzo pożytecznej akcji edukacyjnej pod hasłem: „Gmina Rusiec sadzi, nie wycina”.

O godzinie 13:00 w parku w Woli Wiązowej w specjalnie ustawionym namiocie Wójt Gminy Rusiec – Dariusz Woźniak wydawał sadzonki drzew iglastych. Przedstawiciele dzieci, młodzieży, radni, sołtysi, strażacy, sportowcy chętnie odbierali darmowe drzewka. Akcja ich sadzenia ma na celu uświadomienie mieszkańcom, a przede wszystkim młodym ludziom, tego, jak ważna jest troska o środowisko. Zaangażowanie w to działanie jest dobrym przykładem i rzeczywistym procesem dbania o nasze otoczenie.
- Zależy nam, żeby idea programu „Gmina Rusiec sadzi, nie wycina” stała się wspólną sprawą wszystkich mieszkańców gminy. Poprzez takie działania chcemy pokazywać, że każdy z nas ma realny wpływ na stan środowiska naturalnego, a dbanie o drzewa to nie tylko obowiązek leśników, ale zadanie wszystkich ludzi. Akcja ma zwrócić uwagę na potrzebę sadzenia drzew, które produkują tlen i odgrywają bardzo ważną rolę w łańcuchu życia. Sadzenie i ochrona drzew, a także działania edukacyjne adresowane do najmłodszego pokolenia, które dopiero nabiera wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, to wyraz dbałości o naturę oraz troski o jakość życia przyszłych pokoleń – mówi Wójt Gminy Rusiec.
Symbolicznie przekazane drzewka zostaną posadzone na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu, na stadionie w Woli Wiązowej, na terenach szkół i świetlic, na działkach należących do straży. Miejsca zasadzeń zostaną wskazane przez uczniów, mieszkańców.
Akcja „Gmina Rusiec sadzi, nie wycina” ma jeszcze jeden aspekt. Miło, że w to działanie zaangażowali się ludzie w różnym wieku, ludzie reprezentujący różne grupy społeczne, ludzie z terenu całej gminy. Wspólne spotkanie, wspólna praca na rzecz lokalnej społeczności - jednoczą.
Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w pożyteczne działanie.