Wzorem lat ubiegłych od 3 kwietnia do 11 maja 2017 r. w Gminie Rusiec zorganizowana została akcja bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Adresatami akcji byli rolnicy z terenu gminy.
We wspomnianym okresie z pomocy przeszkolonych i dobrze przygotowanych pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych skorzystało około 600 rolników. Zdają sobie oni sprawę z tego, że dobrze wypełniony wniosek to podstawa przy ubieganiu się o płatności obszarowe i że pozwala to uniknąć ewentualnych wezwań do uzupełniania  i korekt. Rolnicy doceniają też fakt, że jest to pomoc bezpłatna. Wiedzą, że oszczędzają nie tylko pieniądze, ale też czas dojazdu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie, pozostawiając wypełniony już wniosek u miejscowego urzędnika. Pomoc wypełnianiu wniosków uzyskać można było w punktach zorganizowanych w Ruścu, Woli Wiązowej, Dąbrowie Rusieckiej, Jastrzębicach, Kuźnicy, Antoninie, Dębach Wolskich i Dąbrówkach Kobylańskich. Zainteresowanie rolników taką formą pomocy potwierdza potrzebę kontynuowania tego typu działalności. Władze samorządowe z pewnością o to zadbają.