13 sierpnia 2017 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 100-lecia działalności Jednostki OSP Rusiec wraz z przekazaniem i poświęceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz 55-lecia Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego w Ruścu.
Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki jednostek OSP i orkiestry dętej na placu remizy strażackiej. Po uformowaniu pododdziałów i pocztów sztandarowych przy dźwiękach orkiestry przemaszerowano do kościoła, w którym odprawiona została msza święta koncelebrowana przez księdza kanonika Zbigniewa Zgodę i proboszcza parafii pw. Nawiedzenia N.M.P w Ruścu Jana Furgałę.
Po mszy świętej zaproszeni goście, strażacy oraz zgromadzeni mieszkańcy udali się przy akompaniamencie orkiestry na teren Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu, aby kontynuować obchody uroczystości.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu druh Michał Wlazłowski powitał zaproszonych gości: Wójta Gminy Rusiec Dariusza Woźniaka, Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi starszego brygadiera Jarosława Wlazłowskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie starszego brygadiera Wojciecha Jelenia, Członka Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP dh Adama Nowaka, Członka Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP jednocześnie Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP dh Stanisława Krasonia, Sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Aleksandra Frączkowskiego, Zastępcę dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełchatowie młodszego brygadiera Sylwestra Baranowicza, byłego Zastępcę Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi starszego brygadiera w stanie spoczynku Pawła Stępnia oraz wszystkich zgromadzonych. Następnie przedstawił historię jednostki.
Dzieje drugiego jubilata, Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego przedstawiła Prezes Orkiestry Dętej – p. Renata Owczarek.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom i działaczom:
Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego uchwałą nr 01/01/2017/PiT z dnia 24 lutego 2017 r. otrzymali:
ZŁOTE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”:           
- druh Jan Wlazłowski,
- druh Dariusz Woźniak,
- druh Michał Wlazłowski.
SREBRNE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”:
- druh Rafał Kamieniak,
- druh Arkadiusz Skorupa,
- druh Jan Włodarczyk.
BRĄZOWE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”:
- druhna Lena Kozieł,
- druh Grzegorz Kilan,
- druh Damian Skorupa,
- druh Kamil Kowalczyk.
Brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa” ZOP ZOSP RP Bełchatów nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Bełchatowie uchwałą nr 5/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. otrzymali:
- druhna Iwona Kowalczyk,
- druh Włodzimierz Kałuziak.
ODZNAKĘ „STRAŻAK WZOROWY” przyznana przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego uchwałą nr 5 z dnia 27 kwietnia 2017 r. otrzymali:
- druhna Renata Chojak,
- druhna Wioletta Kozieł,
- druhna Joanna Hync,
- druh Wiktor Wlazłowski,
- druh Wojciech Ławniczek.
Następnie odbyło się przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu.
Księża koncelebrujący mszę świętą poświęcili samochód, który jednostka zakupiła przy znaczącej pomocy Gminy Rusiec. Kluczyki i dokumenty do nowego samochodu Wójt Gminy p. Dariusz Woźniak uroczyście wręczył Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu. Nastąpiło uruchomienie samochodu, włączenie świateł błyskowych i sygnałów dających znak, że samochód jest sprawny i gotowy do akcji. Oficjalną część uroczystości zakończyły wystąpienia zaproszonych gości, którzy gratulowali członkom OSP w Ruścu pięknego jubileuszu i nowego samochodu oraz życzyli dalszych sukcesów w służbie pożarniczej.
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny. Pierwszym jego punktem był koncert Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego w Ruścu. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała również występu zespołów TRZY GITARY oraz TOLEDO. O godzinie 20:00 rozpoczęła się zabawa taneczna.
Obchody Jubileuszu 100-lecia OSP w Ruścu i 55-lecia Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego w Ruścu z pięknym ceremoniałem strażackim sprawiły, że uroczystości na pewno długo pozostaną w pamięci mieszkańców.
Jubilatom składamy serdeczne podziękowania, wyrazy uznania i poważania. Życzymy satysfakcji płynącej ze służby i działalności dla dobra społeczeństwa.
Dziękujemy też licznie zgromadzonej publiczności, której obecność była wyrazem serdeczności i życzliwości dla obchodzących swoje święto.