Od 2018 r. rolnicy muszą przedstawić się na elektroniczny sposób załatwiania wniosku o dopłaty bezpośrednie za pomocą nowej  aplikacji eWniosekPlus zamieszczonej na portalu Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa.
W tym celu ARiMR planuje przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej, której celem  jest przedstawienie zalet składania wniosków przez Internet, a także praktyczne przygotowanie rolników i doradców  do korzystania  z nowej  aplikacji.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w  przygotowanym projekcie  ustawy wprowadza też uproszczony  tryb ubiegania się  o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW dla rolników z tych gospodarstw, których sytuacja  nie zmieniła się w porównaniu  z poprzednim rokiem. Zgodnie  z przepisem przejściowym w 2018 r zamiast wniosku o przyznanie płatności, rolnik będzie mógł złożyć w biurze powiatowym ARiMR papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w porównaniu  do wniosku o dopłaty z poprzedniego roku.
Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie  płatności na rok 2017 deklarował  powierzchnie gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał  się wyłącznie:
- o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub płatność związaną  do powierzchni uprawy chmielu, lub  płatność do owiec, lub płatność do kóz, lub płatność niezwiązaną do tytoniu, lub
- w ramach PROW 2007-2013 o wypłatę pomocy na zalesienie, lub
- w ramach PROW 2014-2020 o przyznanie płatności ONW, lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.
Termin  składania  takich oświadczeń  wyznaczono  na okres  od 15 lutego  do 14 marca 2018 roku.
Składanie  dokumentów w tegorocznej  kampanii rozpocznie się  od 15 marca i potrwa do 15 maja 2018 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA eWNIOSEK PLUS.docx)INFORMACJA eWNIOSEKPLUS[ ]29 kB
Pobierz plik (KOMUNIKAT eWNIOSEK PLUS.docx)KOMUNIKAT eWNIOSEKPLUS[ ]32 kB