Wielkimi krokami zbliża się czas naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie 2018. Tegoroczny obowiązek skorzystania z drogi elektronicznej może okazać się zbyt skomplikowany dla części rolników i ci będą potrzebowali pomocy w wypełnieniu wniosku. Wójt Gminy Rusiec – Dariusz Woźniak podjął kroki, które mają ułatwić gospodarzom z terenu Gminy Rusiec złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie. Pierwszym działaniem będzie pomoc w uzyskaniu loginów i haseł do aplikacji e-WniosekPlus.
W dniach od 19 do 23 w dyżur będą pełnić pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie oraz wolontariusze, którzy pomogą w otrzymaniu dostępu do internetowej wersji wniosku.
Harmonogram w/w pomocy przedstawia się następująco:
Sołectwa: Rusiec I, Rusiec II, Dębina i Krasowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu w dniu 19 lutego 2018 r. w godz. 7:30-15:30.
Sołectwa: Kuźnica, Andrzejów, Jastrzębice, Zalasy w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu w dniu 20 lutego 2018 r. w godz. 7:30-15:30.
Sołectwa: Antonina, Korablew, Dąbrowa Rusiecka w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu w dniu 21.02.2018 r. w godz. 7:30-15:30.
Sołectwa: Wola Wiązowa, Mierzynów, Nowa Wola, Zakurowie w Domu Kultury w Woli Wiązowej w dniu 22 lutego 2018 r. w godz. 7:30-15:30.
Sołectwa: Prądzew, Dęby Wolskie, Aleksandrów, Annolesie, Wincentów w Domu Kultury W Woli Wiązowej w dniu 23 lutego 2018 r. w godz. 7:30-15:30.
Osoby pragnące skorzystać z pomocy powinny mieć przy sobie dowód osobisty oraz numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Następnie przy współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Bełchatowie odbędzie się 7 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu od godziny 10:00 szkolenie dla rolników na temat: „Zasady przyznawania płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji e-WniosekPlus. Dane potrzebne do wypełnienia e-WnioskuPlus” oraz „Obowiązki rolników na Obszarach Szczególnie Narażonych”. Serdecznie zapraszamy.
W tym czasie, będą trwały szkolenia wolontariuszy, którzy od 19 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu, Domu Kultury w Woli Wiązowej, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Rusieckiej i Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębicach, będą bezpłatnie wypełniać wnioski o dopłaty bezpośrednie. O szczegółowych terminach mieszkańcy zostaną powiadomieni kurendami.
Władze gminy mają nadzieję, że wyżej wskazana pomoc będzie skuteczna a korzystający z niej rolnicy – usatysfakcjonowani.