W ostatnim okresie na terenie powiatu bełchatowskiego odnotowano wzrost zagrożeń włamaniami do domów wolnostojących, dokonywanych pod nieobecność domowników. Przedmiotem zainteresowania przestępców jest biżuteria i pieniądze. Istnieje podejrzenie, że sprawcy mogą podejmować przed włamaniem krótkotrwałą obserwację domu. Do zdarzeń najczęściej dochodzi po zmroku, podczas nieobecności domowników, tj. w godzinach 15:00-20:00.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek obcych osób, które wzbudzają Państwa podejrzenie, że mogą mieć związek z przedmiotowymi zdarzeniami oraz uzyskaniu informacji, które mogą pomóc w identyfikacji i zatrzymaniu sprawców włamań, prosimy o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym KPP w Bełchatowie pod numerem telefonu 690 115 431 bądź pod numerem alarmowym 997 lub 112.
Ważne są wszystkie, nawet z pozoru nieistotne informacje, takie jak: wygląd, ubiór, numery rejestracyjne pojazdu, marka, liczba osób czy kierunek przemieszczania się.