Harmonogram-2018.jpg

Biorąc pod uwagę czas, jaki należy poświęcić na wypełnienie wniosku dotyczącego powierzchni

gruntów ornych powyżej 15 ha, rolnicy dysponujący takim areałem proszeni są o indywidualne ustalanie terminu

w Urzędzie Gminy w Ruścu - p. Jarosław Nitecki pokój nr 13, tel. 43 67 66 011 wew. 225.