Obwieszczenie
Wójta Gminy Rusiec
w sprawie przyjmowania wniosków

o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt, produktów
lub sprzętu, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie w sprawie konieczności uzupełnienia składu komisji, która będzie dokonywała wycen zwierząt, produktów lub sprzętu, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt informuję, iż chętne osoby spośród hodowców zwierząt, zamieszkałych na terenie gminy Rusiec, mogą wnioskować o powołanie na członka przedmiotowej komisji. Kandydaci muszą spełniać wymagania, określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych                   przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1161). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę w siedzibie Urzędu Gminy Ruścu, w pokoju nr 16, w terminie  do dnia 7 maja 2018 roku. Z wnioskiem mogą wystąpić również: sołtys, izba rolnicza, związek zawodowy rolników oraz inne podmioty, o których mowa w Rozporządzeniu. Więcej informacji udziela Pani Katarzyna Szymczak, pok. nr 6, tel. 43 67 66 011 wew. 210.

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Rusiec

                                                                                                                                                          Dariusz Woźniak

Do wniosku należy dołączyć:

Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Oświadczenie o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym

Załączniki:
Pobierz plik (OBWIESZCZENIE.pdf)OBWIESZCZENIE[ ]562 kB
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.docx)OŚWIADCZENIE[ ]13 kB
Pobierz plik (WNIOSEK.doc)WNIOSEK[ ]19 kB