W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia tegorocznej kwalifikacji wojskowej pragnę poinformować, że siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bełchatowie, tak jak w latach poprzednich będzie Bursa Szkolna w Bełchatowie, mieszcząca się w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej nr 66. Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu bełchatowskiego będzie się odbywała w terminie: od 14 lutego do 15 marca 2019 r.

Mężczyźni z terenu gminy Rusiec, podlegający zgłoszeniu się do Powiatowej Komisji Lekarskiej, obowiązani są stawić się w dniu 06 marca 2019 r. (tj. środa), z kolei kobiety w dniu 14 marca 2019 r. (tj. czwartek).

U  W  A  G  A   ! ! !
Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku
 OBOWIĄZKOWO
 należy ze sobą zabrać:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • prawo jazdy (w przypadku posiadania),
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
  • dokumentację medyczną, (jeżeli takowa istnieje),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (m.in. świadectwo ukończenia szkoły, zawiadomienie ze szkoły o pobieraniu nauki)

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w roku 2000;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1995 — 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1998- 1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1995 — 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U., poz. 994);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.