OGŁOSZENIE

pobrane.jpg

KONSULTACJE SPOŁECZNE

DOTYCZĄCE USTALENIA URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI

„DĘBY WOLSKIE – KOLONIA” – RODZAJ WIEŚ

 

         Wójt Gminy Rusiec ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „Dęby Wolskie – Kolonia”, rodzaj wieś.

            Celem i przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców miejscowości Dęby Wolskie i Dęby Wolskie – Kolonia, w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „Dęby Wolskie – Kolonia”, rodzaj wieś.

            Konsultacje swym zasięgiem obejmują miejscowości: Dęby Wolskie i Dęby Wolskie - Kolonia.

            Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 05 kwietnia 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety samodzielnie wypełnionej przez respondentów         w tradycyjnej formie korespondencyjnej.

Formularz ankietowy dostępny jest:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec (97 – 438 Rusiec, ul. Wieluńska 35) – pokój nr 7,
  • u sołtysa Sołectwa Dęby Wolskie;
  • na stronie internetowej urzędu, tj. rusiec.pl (załącznik nr 3)

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej, poprzez wypełnienie, podpisanie i przesłanie formularza ankietowego:

  • na adres Urzędu Gminy Rusiec (97 – 438 Rusiec, ul. Wieluńska 35), lub
  • złożenie osobiście formularza w pokoju nr 7,Urzędu Gminy Rusiec,

najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30.

 

 

(-) Wójt Gminy Rusiec

                                                                                                     Damian Szczytowski