OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 6 w Ruścu

z dnia 5 lipca 2019 r.

         Na podstawie § 14 ust. 3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 6 w Ruścu zawiadamia członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, że w okręgu wyborczym Nr 6 w Ruścu w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego głosowania się nie przeprowadza a za wybranych członków Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów:

 

  1. SŁOMIAN MAREK JANUSZ

          zam. Dęby Wolskie Kolonia 20, lat 54, okręg wyborczy nr 6

         

  1. ŚMIAŁKOWSKI MARCIN

         zam. Jastrzębice 11, lat 48, okręg wyborczy nr 6

 

      

               Przewodniczący Komisji Okręgowej

                                                                            /-/ Joanna Foltyńska