W ramach zadania pn.: Organizacja „Pikniku Rodzinnego” oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zalasy, współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 9.841,83zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 2.558,11zł:
- ogrodzono ogólnodostępny teren w centrum Zalasów, na którym znajduje się zarybiony zbiornik wodny;
- położono kostkę brukową przy grillu i altanie;
- zamontowano osłonę przeciwwiatrową z tworzywa PCV na altanie;
- zorganizowano w dniu 20.10.2019r. „Piknik Rodzinny”.
Podczas imprezy Koło Gospodyń Wiejskich w Zalasach serwowało swoje popisowe dania i słodkości, zabawy uprzyjemniały popołudnie najmłodszym, a wspólna biesiada przy muzyce integrowała uczestników.
_____________________________
Szczególne wyrazy uznania należą się Sołtysowi, Radzie Sołeckiej oraz mieszkańcom Sołectwa Zalasy, którzy wszystkie prace związane z realizacją zadania wykonali we własnym zakresie. Dziękujemy!

LOGO_1.png