Z ogromną satysfakcją prezentujemy kolejne sołectwo, które wykazało się zaangażowaniem i chęcią współpracy!
W ramach zadania pn.: Organizacja „Pikniku Rodzinnego” oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Antonina, współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 9.968,05 zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 2.590,91 zł:
- zakupiono altanę oraz utwardzono teren kostką brukową;
- wybudowano grilla z paleniskiem i małą wędzarnią;
- dokonano nasadzenia kwiatów i krzewów;
- zorganizowano w dniu 09.11.2019r. „Piknik Rodzinny”.
Zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Antoninie festyn obfitował w wiele atrakcji m.in. w pokaz ciężkiego sprzętu ratowniczego przygotowany przez OSP Rusiec, a także w zabawy i konkursy dla najmłodszych. Wspólna praca mieszkańców sołectwa przy realizacji prezentowanego projektu, jak również zabawa podczas imprezy, bez wątpienia były wyjątkowymi formami integracji lokalnej społeczności. Jeden cel i ogromne zaangażowanie dały wymierne efekty.
_____________________________
Wyrazy uznania należą się wszystkim mieszkańcom SOŁECTWA ANTONINA, którzy włączyli się we wszelkie prace związane z realizacją zadania. Dziękujemy!

LOGO_1.png