Dzięki uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, w gminie Rusiec powstały nowe obiekty lekkoatletyczne. Inwestycje zrealizowane w ramach zadania pn.: „Budowa skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu oraz budowa skoczni w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej” zostały sfinansowane w kwocie 75.000,00zł  z budżetu Województwa Łódzkiego oraz w kwocie 22.748,10zł z budżetu Gminy Rusiec.

Nowe obiekty nie tylko uatrakcyjnią zajęcia wychowania fizycznego, ale również umożliwią dzieciom i młodzieży rozwój sportowych pasji oraz pozwolą w dobrych warunkach trenować i przygotowywać się do udziału w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym czy wojewódzkim.

 received_470354623839586-1.jpeg