202006_-_OSTRZEENIE_METEOROLOGICZNE_19062020r_.jpg