W roku szkolnym 2019/2020 po raz pierwszy, w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji dla uzdolnionych uczniów w Gminie Rusiec”, przyznano jednorazowe stypendia Wójta Gminy Rusiec za wyniki w nauce. Wsparcie otrzymało 69 uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusiec. W gronie stypendystów ze średnią ocen 5,00 i wyżej znalazło się 30 osób, natomiast ze średnią ocen 4,75-4,99 - 39 osób.
________________________
Życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji! 

Stypendium_2019-2020.jpg