W związku z rozpoczynającym się nowym okresem przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz "Dobry Start" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu informuje o możliwości składania wniosków w następujących formach:
- elektronicznej - od 1 lipca 2020r- za pośrednictwem indywidualnego konta bankowego i emp@tii https://empatia.mpips.gov.pl/
- tradycyjnej (papierowej) - nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2020r.
__________________________________________
Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19 zachęcamy do skorzystania z elektronicznej formy składania wniosków.

Wniosek o świadczenie "Dobry Start":

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Wniosek o zasiłek rodzinny:

https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

Nowy_okres_zasikowy.jpg