Gmina Rusiec otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 80.000,00 zł wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Pozyskana dotacja zostanie przeznaczona na modernizację kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu. Całkowity koszt zadania, w zakres którego wchodzą usługi remontowo-adaptacyjne oraz zakup wyposażenia kuchni i stołówki, stanowi 103.536,00 zł (80.000,00 zł - kwota przyznanej dotacji; 23.536,00 zł - wkład własny z budżetu Gminy Rusiec).

Kuchnia_przed_remontem_w_ZS-P_w_Rucu.jpg