19 sierpnia br. OSP Wola Wiązowa oraz sympatycy jednostki z ogromnym entuzjazmem powitali nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Druhowie kilkanaście lat oczekiwali na ten moment. Podziękowania należą się Prezesowi Robertowi Bieńkowi, który zainicjował przedsięwzięcie oraz zaangażował w działanie liczne grono osób i instytucji. Pozyskane dofinansowania, jak również wsparcie z sołectw oraz lokalnych firm pozwoliło zrealizować zamierzony cel.

Wartość zakupionego samochodu strażackiego to 859.770,00, na co złożyło się:

- dofinansowanie z NFOŚiGW/WFOŚiGW - 350.000,00 zł

- dotacja budżetowa ze środków KSRG - 210.000,00 zł

- dofinansowanie z budżetu Gminy Rusiec - 140.000,00 zł

- środki własne OSP Wola Wiązowa - 159.770,00 zł (w tym 100.000,00 zł przekazane od Zespołu Kółek Rolniczych w Woli Wiązowej, 59.770,00 wsparcie od firm i sołectw).

Stwierdzenie, iż „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ” w pełni znajduje odzwierciedlenie w działaniach druhów. Wczorajsze spotkanie Wójta Gminy Rusiec z zarządem OSP Wola Wiązowa nakreśliło dalszy kierunek współpracy. Priorytetem jest rozwój jednostki i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.

Druhom OSP Wola Wiązowa życzymy satysfakcji z pełnionej służby

oraz szczęśliwych powrotów z akcji!

OSP_WOLA_WIZOWA.jpg