Z końcem września Gmina Rusiec zakończyła prace nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz. nr ewid. 543, 548, obręb Dąbrowa Rusiecka". Droga asfaltowa długości około 215 m została sfinansowana:
  • z budżetu Gminy Rusiec w kwocie 2.439,32 zł,
  • z dofinansowania Gminy Kleszczów w kwocie 65.000,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 67.439,32 zł.
 
Droga_w_Dbrowie_Rusieckiej_2020.jpg