Gminny Komisarz Spisowy w Ruścu przypomina o trwającym do 30 listopada br. Powszechnym Spisie Rolnym. Udział w Spisie jest obowiązkowy. Przez cały okres trwania spisu rolnego możliwe jest dokonanie samospisu internetowego.

Jeśli nie dokonali Państwo jeszcze samospisu internetowego należy spodziewać się wizyty bezpośredniej Rachmistrza terenowego bądź kontaktu telefonicznego Rachmistrza, dzwoniącego spod numeru 22 666 – 66 – 62 lub 22 799 – 99 – 99. Prosimy o odbieranie telefonów z tych numerów.

Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Więcej informacji na temat spisu dostępnych jest na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod nr telefonu infolinii GUS: 22 279 – 99 – 99, a także w Gminnym Biurze Spisowym w Ruścu: 43 676 6011, wew. 25.