Wodocig_Paww.jpg
 
W październiku Gmina Rusiec zakończyła inwestycję pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów na dz. nr 81 i 165". Z uwagi na liczne awarie i mnożące się koszty za ich usunięcie, wodociąg na tym odcinku był priorytetowym zadaniem. Sieć wymagała pełnej modernizacji, co istotnie wpłynęło na poprawę jej efektywności. Zadanie o wartości 40.000,00 zł zostało sfinansowana z budżetu gminy i wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu.