Droga_Swki.jpg

Z końcem października zakończono prace nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sówki" w ramach projektu pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sówki". Całkowity koszt utwardzenia destruktem wraz z podbudową z kruszywa nawierzchni o długości 709 m wyniósł 141.746,71 zł. Na ten cel Gminy Rusiec przeznaczyła 84.596,71 zł i pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 57.150,00 zł. Na przestrzeni najbliższego roku planowana jest dalsza modernizacja drogi. W drugim etapie utwardzony kruszywem zostanie odcinek długości około 400 m.