Kolejny rok z rzędu Gmina Rusiec pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Wśród adresatów dotacji w roku 2020 znalazły się sołectwa Korablew oraz Zakurowie.
    
      W ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Korablew" współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 3.800,00 :
✔️ ogrodzono ogólnodostępny teren w miejscowości Korablew,
✔️ dokonano nasadzenia krzewów,
✔️zakupiono zestaw ogrodowy składający się ze stołu i dwóch ławek oraz namiot.
     
      W ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Salomejów" współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 3.134,15 :
✔️ zakupiono altanę, garaż blaszany, namiot, 10 zestawów ogrodowych, palenisko do grilla,
✔️ nasadzono krzewy.
__________________________________________
Stworzone zostały ogólnodostępne miejsca, w których organizowane będą wydarzenia kulturalne oraz rekreacyjne. Jest to kolejny krok ku integracji mieszkańców i wzmocnieniu postawy odpowiedzialności społecznej. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do sołtysów, radnych oraz mieszkańców w.w. sołectw. Końcowy efekt inwestycji to rezultat ich ogromnego zaangażowania oraz ciężkiej pracy przy zagospodarowaniu terenu. Pokazaliście Państwo jak doskonale potrafimy się jednoczyć mając na horyzoncie wspólny cel!
 
Granty_soeckie_2020.jpg