W roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Ruścu pozyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 10.000,00 zł z czego 3.500,00 zł stanowi dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, a 6.500,00 zł to wkład własny z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu. Tym samym, gminne biblioteki wzbogaciły się o 495 nowych tytułów.
_______________________________
ZAPRASZAM DO NASZYCH BIBLIOTEK
Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie!
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Ruścu
/-/Agnieszka Gała

Dofinansowanie_GBP_2020.jpg