Znaczną część budżetu Gminy Rusiec pochłaniają inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Każdego roku staramy się pomnożyć pule funduszy przeznaczonych na ten cel poprzez pozyskanie środków zewnętrznych.
_____________________________________
Aby Gmina w momencie ogłoszenia naboru mogła złożyć wniosek o dofinansowanie, jest zobligowana do przedłożenia dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W związku z powyższym, obecnie przygotowywane są projekty dróg do następujących inwestycji:
✔ "Przebudowa drogi gminnej nr 101008 E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie";
✔ "Przebudowa drogi gminnej nr 103008 E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka";
✔ "Przebudowa drogi gminnej nr 101002 E Rusiec - Dębina";
✔ "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Andrzejów";
✔ "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Antonina";
✔ "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka";
✔ "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśniaki".
➡ Łączny koszt dokumentacji projektowych stanowi kwotę 115.291,00 zł.
_____________________________________
Pozyskanie środków zewnętrznych umożliwi realizację ww. inwestycji, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców naszej gminy.
 
Prace_projektowe_-202103.jpg