Gmina Rusiec uzyskała dofinansowanie w kwocie 1.899.652,00 zł na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z powyższym, umowa o przyznanie pomocy przez Samorząd Województwa Łódzkiego na realizację operacji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec”została podpisana w dniu 19 marca 2021 r. przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Zbigniewa Ziembę i Wójta Gminy Rusiec Damiana Szczytowskiego.
____________________
Inwestycja będzie realizowana dwuetapowo w obrębie poniższych ulic:
I Etap do 06.2022 r.:
✔ ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Wieluńską,
✔ ul.Wieluńska tj. od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego,
✔ ul. T. Kościuszki.
II Etap do 06.2023 r.:
✔ ul. Wieluńska od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do mostu,
✔ ul. Mickiewicza do ośrodka zdrowia,
✔ ul.Konopnickiej.
____________________
Gmina Rusiec na ww. cel złożyła również wniosek o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i otrzymała dofinansowanie w kwocie 855.000,00 zł.
 
Dofinansowanie_na_kanalizacj_i_wodocig-_202103.jpg