W marcu br. w ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu z Bankiem Żywności w Łodzi wydano po raz pierwszy w tym roku paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020”. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, ilość otrzymywanych paczek zależna jest od liczby osób w rodzinie. Obecnie przekazano 1040 paczek dla 700 rodzin.

Serdeczne podziękowania kieruję do firmy Grupa Pamapol za przekazane artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy Rusiec. Wyrazy wdzięczności należą się również Dziewiątej Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, która po raz kolejny zapewniła transport artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi do punktu wydawania paczek w Woli Wiązowej.

_________________

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Damian Szczytowski

Bank_ywnoci_podsumowanie_-_032021r.jpg