W dniu 31 marca br. rozstrzygnięto III konkurs w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do samorządów z województwa łódzkiego trafi 125.000.000,00 zł, z czego 7.000.000,00 zł do Gminy Rusiec. Dzięki rządowym środkom zrealizujemy dwie najważniejsze i od lat wyczekiwane inwestycje, a mianowicie:

- zadanie pn. „Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu” - dofinansowanie w kwocie 5.000.000,00 zł,

- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ruścu” - dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł.

Informujemy również, iż 8 lutego br. Gmina Rusiec podpisała umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu". Koszt dokumentacji wyniesie 98.500,00 zł i zostanie sfinansowany z budżetu Gminy. Prezentujemy wstępną koncepcję i wizualizację, która przewiduje cztery oddziały przedszkolne do 25 dzieci każdy i jeden oddział klubiku do 25 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Wykonanie kompletnej dokumentacji planowane jest w drugim półroczu.

Wizualizacja_przedszkola.jpg