CCF_000229-1.jpg

750x100.jpg

Rolnicy, którzy jeszcze się nie spisali, a chcieliby dokonać samospisu internetowego mogą liczyć na pomoc Gminnego Biura Spisowego w Ruścu.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego pełnią dyżur telefoniczny w celach informacyjnych i interwencyjnych do 30 listopada 2020 r. pod numerami:

  • 43 67 66 011 wew. 225
  • 43 67 66 011 wew. 215

Przypominamy, że udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Za niewykonanie obowiązku spisu rolnego w terminie grożą sankcje karne, tj.:

  • art. 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 443 ze zm.), zgodnie z treścią którego „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”,
  • art. 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 443 ze zm.), zgodnie z którym „kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny”.

Szanowni Państwo,

 

           Uprzejmie informujemy, że w związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, wprowadzono dodatkowe środki zapobiegawcze i ograniczenia w pracy urzędów w całym kraju. W związku z powyższym Urząd Gminy w Ruścu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu zostają zamknięte dla interesantów do odwołania.

         W sprawach pilnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym, a także ustaleniu dnia i godziny, interesant będzie mógł dostarczyć, np. wniosek wraz z dowodem wpłaty, a następnie odebrać niezbędne dokumenty. O szczegółach ich odbioru i przekazania będzie informował telefonicznie lub e-mailowo, dany pracownik merytoryczny.

       Kasa Urzędu jest nieczynna. Wszelkie zobowiązania finansowe na rzecz Gminy mogą być dokonywane za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

 

Nowe zasady i ograniczenia obowiązujące od dnia 7 listopada 2020 r.

Droga_Swki.jpg

Z końcem października zakończono prace nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sówki" w ramach projektu pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sówki". Całkowity koszt utwardzenia destruktem wraz z podbudową z kruszywa nawierzchni o długości 709 m wyniósł 141.746,71 zł. Na ten cel Gminy Rusiec przeznaczyła 84.596,71 zł i pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 57.150,00 zł. Na przestrzeni najbliższego roku planowana jest dalsza modernizacja drogi. W drugim etapie utwardzony kruszywem zostanie odcinek długości około 400 m. 

 

Wodocig_Paww.jpg
 
W październiku Gmina Rusiec zakończyła inwestycję pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów na dz. nr 81 i 165". Z uwagi na liczne awarie i mnożące się koszty za ich usunięcie, wodociąg na tym odcinku był priorytetowym zadaniem. Sieć wymagała pełnej modernizacji, co istotnie wpłynęło na poprawę jej efektywności. Zadanie o wartości 40.000,00 zł zostało sfinansowana z budżetu gminy i wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu.