Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu pragnie serdecznie podziękować wszystkim strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu, którzy wzięli czynny udział w pracach przy zrywaniu  masy bitumicznej z podłogi w sali przedmiotowej w starej części budynku szkoły. Strażacy uczestniczyli w akcji przez  cztery popołudnia. Niektórzy zniszczyli przy okazji swój osobisty sprzęt.

W pracach wzięli udział:

dh  Michał Wlazłowski, dh Jan Włodarczyk, dh Arkadiusz Skorupa, dh Wiesław Moszyński,

dh Dariusz Ochocki, dh Marek Kałuziak, dh Damian Skorupa, dh Sebastian Moszyński,

dh Kamil Podgórniak, dh Tomasz Pędziwiatr.

_______________________________________________

Pomogliście nam bezinteresownie w tworzeniu  lepszych  warunków edukacyjnych

dla naszych uczniów.

Z wyrazami uznania dla włożonego wkładu pracy

Dyrekcja ZS-P w Ruścu

Pomoc_OSP.jpg

komunikat-o-sposobie-przyjmowania-zgłoszeń-OKW.jpeg

p_Jzefa_Antczak.jpg

ulotka_e-bazarek.jpg

Pomoc_dla_KGW.png

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR
o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa
do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

    Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty,
jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.   

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.