Pomoc_dla_KGW.png

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR
o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa
do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

    Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty,
jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.   

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

 

pismo_RŚI.0632.38.2020.IOK-1.jpg

pismo_RŚI.0632.38.2020.IOK-2.jpg

 

ulotka_Zduńska_Wola_pdf-1.jpg

Zapraszamy każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego, i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty tworzące i prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach bezpłatnego szkolenia. Projektem objętych będzie 240 gmin z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego.

Co oferujemy?

W ramach projektu zaplanowane jest wsparcie dla każdego uczestnika poprzez stworzenie mu możliwości wzięcia udziału w proponowanych formach podnoszenia kompetencji:

dla wszystkich uczestników projektu:

Bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes”

opcjonalnie dla chętnych:

 • Bezpłatne szkolenia dodatkowe do wyboru:
 • „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
 • „Budowanie wizerunku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”
 • Bezpłatny Wyjazd studyjny

We wszystkich formach wsparcia uczestnikom zapewniamy: wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu i materiały dydaktyczne.

W jakich terminach i miejscach odbędą się szkolenia?

Harmonogram szkoleń i wyjazdów studyjnych (miejsca i terminy szkoleń) podawany jest z kilkutygodniowym wyprzedzeniem na stronie www.opieka.byd.pl. Zapraszamy do śledzenia strony

i wybrania odpowiednich terminów w najdogodniejszych lokalizacjach. Jeśli nie znajdziecie Państwo odpowiednich miejsc, istnieje możliwość wskazania w formularzu zgłoszeniowym miejscowości, w których chcielibyście Państwo uczestniczyć w szkoleniu.

 

Kto może być uczestnikiem projektu?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełnią dwa warunki:

 • osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność na własny rachunek, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna.
 • Osoby pochodzące z gmin (zameldowane/zamieszkałe/prowadzące działalność) na terenie, których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców z obszaru województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego (lista gmina dostępna na stronie www.opieka.byd.pl).

Jak się zgłosić?

By zapisać się na bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes” wystarczy wypełnić i wysłać zgłoszenie ON-LINE dostępne na stronie www.opieka.byd.pl

W ciągu najpóźniej 3 dni skontaktuje się z Państwem pracownik Biura Projektu i przekaże szczegółowe informacje o szkoleniu.

Po zakończeniu udziału w szkoleniu „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes” każdy uczestnik projektu może skorzystać również z następujących form wsparcia dla chętnych:

 • Bezpłatne szkolenia dodatkowe - do wyboru następująca tematyka: „Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołu w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” lub

„Budowanie wizerunku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”.

 • Bezpłatny Wyjazd studyjny

W rekrutacji na w/w formy wsparcia pomoże Zespół Projektu pod numerem telefonu: 52 567 00 17,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3
 • zdobycie wiedzy nt. możliwości pozyskania dofinansowania na otwarcie żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna
 • zapoznanie się z dobrymi praktykami – zwiedzanie żłobków i klubów dziecięcych, spotkania z osobami kierującymi placówkami i personelem
 • praktyczne poznanie możliwości przystosowania żłobków i klubów dziecięcych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

albo wymagających szczególnej opieki

Biuro Projektu:

Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Garbary 2 (bud. C, pok. C001)

85-229 Bydgoszcz

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka Zduńska Wola pdf.pdf)ulotka Zduńska Wola pdf.pdf[ ]778 kB

INFORMACJA WÓJTA GMINY RUSIEC

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

WÓJT GMINY RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że wywiesza się

na okres 21 dni (od dnia 02 czerwca 2020 r. do dnia 24 czerwca 2020 r.)

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec oraz Sołtysa Sołectwa Wola Wiązowa,

a także zamieszcza się na stronie internetowej urzędu (tj. www.rusiec.pl)

wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz obejmuje lokal użytkowy o pow. 0,8 m² mieszczący się w budynku Domu Kultury w Woli Wiązowej, pod adresem: Wola Wiązowa 85, kod 97 – 438 Rusiec). Przedmiotowy lokal wynajmowany jest z przeznaczeniem na potrzeby lokalizacji szafy telekomunikacyjnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, w zakresie dostarczania łączy internetowych. Dotyczy zawarcia umowy najmu na czas określony tj. do 3 lat z dotychczasowym najemcą.

 

Wójt Gminy Rusiec 

/-/ Damian Szczytowski

Bank_ywnoci_-_czerwiec_2020r.jpg