Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu informuje, że od dnia 1 października 2020r. rozpoczyna weryfikację osób uprawnionych do pomocy żywnościowej dla mieszkańców naszej gminy, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z pomocy mogą skorzystać osoby spełniające kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej:

  • dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402,00zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.056,00zł dla osoby w rodzinie;
  • występuje dodatkowy powód przyznania pomocy zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Dokumenty, niezbędne do weryfikacji to m.in.:

  • zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy (decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno- rentowych;
  • zaświadczenia o wynagrodzeniu netto za pracę;
  • decyzje w sprawie zobowiązań pieniężnych podatku rolnego;
  • decyzje przyznające świadczenia rodzinne i opiekuńcze itd.);
  • dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.

Wnioski  należy składać do dnia 31 października 2020r.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu (ul. Wieluńska 72, 97-438 Rusiec) w godzinach pracy Ośrodka tj.:

  • poniedziałek- 9:00-17:00
  • wtorek- piątek- 7:30-15:30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 43 676 60 25 lub w siedzibie Ośrodka.

_________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu

/-/ Małgorzata Włodarczyk

wywiad_telefoniczny.jpg

Powołując się na Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Gminne Biuro Spisowe w Ruścu

informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrze spisowi prowadzić będą wyłącznie telefoniczne wywiady w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

Zapraszam mieszkańców zainteresowanych tematem budowy wiaduktu kolejowo-drogowego
w ciągu drogi krajowej nr 74j w Ruścu, do udziału w spotkaniu, które odbędzie się
w dniu 30.09.2020r. (środa) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rusiec.
_____________________________________________________
Na wszelkie pytania dotyczące przedmiotowej inwestycji odpowiedzą przedstawiciele firm:
- PKP PLK S.A. - inwestor,
- SOLID-RAIL Sp. z o.o. Sp. k. - projektant,
- PORR S.A. – wykonawca.
 
Wójt Gminy Rusiec
/-/Damian Szczytowski

W niedzielne popołudnie 20 września w Domu Ludowym w Ruścu odbył się wyjątkowy wieczór autorski połączony z promocją książki ,,Por Que-Dlaczego?" Pana Andrzeja Ławniczka – mieszkańca naszej gminy.

Autor książki w ciekawy sposób relacjonował swą rowerową podróż jednym z najstarszych szlaków pielgrzymkowych Europy – Camino de Santiago. Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania z zainteresowaniem oglądali fotografie przedstawiające przebieg podróży oraz chętnie nabyli książki opatrzone autografem.

____________________________________________________________

Dzięki uprzejmości Pana Andrzeja, 2 egzemplarze książki zostały przekazane w darze dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ruścu. Zapraszamy i zachęcamy do lektury.

Spotkanie_autorskie_20092020r.jpg