Gmina Rusiec uzyskała dofinansowanie w kwocie 1.899.652,00 zł na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z powyższym, umowa o przyznanie pomocy przez Samorząd Województwa Łódzkiego na realizację operacji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec”została podpisana w dniu 19 marca 2021 r. przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Zbigniewa Ziembę i Wójta Gminy Rusiec Damiana Szczytowskiego.
____________________
Inwestycja będzie realizowana dwuetapowo w obrębie poniższych ulic:
I Etap do 06.2022 r.:
✔ ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Wieluńską,
✔ ul.Wieluńska tj. od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego,
✔ ul. T. Kościuszki.
II Etap do 06.2023 r.:
✔ ul. Wieluńska od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do mostu,
✔ ul. Mickiewicza do ośrodka zdrowia,
✔ ul.Konopnickiej.
____________________
Gmina Rusiec na ww. cel złożyła również wniosek o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i otrzymała dofinansowanie w kwocie 855.000,00 zł.
 
Dofinansowanie_na_kanalizacj_i_wodocig-_202103.jpg
Znaczną część budżetu Gminy Rusiec pochłaniają inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Każdego roku staramy się pomnożyć pule funduszy przeznaczonych na ten cel poprzez pozyskanie środków zewnętrznych.
_____________________________________
Aby Gmina w momencie ogłoszenia naboru mogła złożyć wniosek o dofinansowanie, jest zobligowana do przedłożenia dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W związku z powyższym, obecnie przygotowywane są projekty dróg do następujących inwestycji:
✔ "Przebudowa drogi gminnej nr 101008 E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie";
✔ "Przebudowa drogi gminnej nr 103008 E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka";
✔ "Przebudowa drogi gminnej nr 101002 E Rusiec - Dębina";
✔ "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Andrzejów";
✔ "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Antonina";
✔ "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka";
✔ "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśniaki".
➡ Łączny koszt dokumentacji projektowych stanowi kwotę 115.291,00 zł.
_____________________________________
Pozyskanie środków zewnętrznych umożliwi realizację ww. inwestycji, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców naszej gminy.
 
Prace_projektowe_-202103.jpg
 

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, podczas spaceru po rusieckim lesie, Leszy Rusiec, Leszy Bełchatów oraz mieszkańcy gminy Rusiec zbierali śmieci. Niestety, ilość zalegających odpadów przeszła najśmielsze oczekiwania! Sterta worków pozostawionych w wyznaczonym miejscu nie oddaje tego, co jeszcze zostało do uprzątnięcia!

Jeśli tym razem nie udało Ci się spędzić czasu na świeżym powietrzu porządkując przy okazji las z zalegających w nim śmieci, a chciałbyś włączyć się w kolejną społeczną akcję to zachęcamy do śledzenia profilu miłośników czystych lasów Leszy Rusiec: https://www.facebook.com/leszy.rusiec

_________________________________________________________________

Dziękujemy wszystkim osobom sprzątającym i wspierającym akcję!

Leszy_Rusiec_-_Rusiec_2021.jpg

W dniu 4 marca 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Rusiec, a Powiatem Bełchatowskim. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie powiatowi pomocy finansowej w wysokości 500.000,00 zł, co stanowi 50 % kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311 E na odcinku od granicy powiatu w miejscowości Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530". Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej na odcinku o długości 910 mb od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 w kierunku miejscowości Kurówek Prądzewski.

Zakres prac ma obejmować:
✔ wykonanie robót rozbiórkowych;
✔ wykonanie nowej konstrukcji od podstaw na odcinku ok. 170 m, począwszy od skrzyżowania z drogą krajową nr 74;
✔ wykonanie poszerzeń nawierzchni jezdni;
✔ wykonanie nowej nawierzchni na istniejącej jezdni;
✔ wykonanie poboczy i zjazdów;
✔ wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem konserwacji systemu odwodnienia drogi;
✔ przebudowa przepustów;
✔ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
_____________________________
Całkowity planowany koszt realizacji inwestycji to 1.000.000 zł.