Zlote_Gody_2021r.jpg
 
Każda rocznica ślubu jest okazją do świętowania, jednak Złote Gody to wyjątkowy jubileusz tak, jak wyjątkowe są osoby, które 50 lat temu wypowiadając sakramentalne „tak” z ufnością przyrzekały sobie dzielić razem dobre i złe chwile. Właśnie tę niezwykłą rocznicę świętowały 34 małżeństwa z terenu gminy Rusiec.
 
W dniu 24 października 2021 r. w Kościele Nawiedzenia N.M.P. w Ruścu została odprawiona Msza Święta w intencji Jubilatów, w gronie których znaleźli się:
Salomea i Ryszard Kulak (1966)
Jadwiga i Kazimierz Stacewicz (1968)
Halina i Wacław Rojszczak (1968)
Wacława i Zdzisław Jaworscy (1968)
Matylda i Hieronim Raszewscy (1968)
Lucyna i Eugeniusz Kubiak (1969)
Stefania i Stanisław Ziółkowscy (1969)
Janina i Zygmunt Moszyńscy (1969)
Bożena i Ryszard Manikowscy (1969)
Krystyna i Andrzej Adamczyk (1969)
Helena i Franciszek Bednarczyk (1969)
Wiesława i Stefan Zimni (1969)
Marianna i Józef Krajewscy (1969)
Teresa i śp. Tadeusz Matynia (1969)
Teofila i Kazimierz Moszyńscy (1970)
Ewa i Zenon Cybułka (1970)
Marianna i Edward Studzińscy (1970)
Alina i Wiesław Chojak (1970)
Wiesława i Henryk Banasiak (1970)
Czesława i Mirosław Polewiak (1970)
Marianna i Wiesław Szataniak (1970)
Stanisława i Stanisław Rogalewicz (1970)
Irena i Adam Skupińscy (1970)
Irena i Edward Nykiel (1970)
Irena i Stanisław Cybułka (1970)
Marianna i Jerzy Ścigała (1970)
Marianna i Edward Strzelczyk (1971)
Janina i Dominik Płóciennik (1971)
Bogusława i Stanisław Kamieniak (1971)
Jadwiga i Bogdan Bujko (1971)
Czesława i Zbigniew Płuciennik (1971)
Alina i Mirosław Kaczmarek (1971)
Danuta i Jerzy Cywińscy (1971)
Halina i Jerzy Majchrzak (1971)
 
Główna uroczystość z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego „Złotych Godów” odbyła się 29 października 2021 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu. Podczas wydarzenia serdeczne gratulacje i życzenia Jubilatom złożył Wójt Gminy Rusiec Damian Szczytowski oraz zaproszeni goście. Parom świętującym zacną rocznicę zostały wręczone Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także okolicznościowe dyplomy, kwiaty i upominki. Nie zabrakło także tortu, symbolicznego toastu oraz wspólnie odśpiewanego „Sto lat!”. Spotkanie uświetnili swoim występem podopieczni GOK w Ruścu. Utwory muzyczne przywołały Jubilatom piękne wspomnienia, a niektórych nawet poderwały do tańca.
 
Małżeństwom, które nie mogły dotrzeć na uroczystość, Wójt w najbliższym czasie złoży wizytę, by osobiście przekazać życzenia oraz odznaczenia wraz z upominkami.
 
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia oraz miłości na kolejne wspólne lata. Jesteście Państwo pięknym przykładem dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński.

zamknięta.jpg

Gmina Rusiec otrzymała wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” w wysokości 12 000 zł. Program zakłada wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne, a jego celem jest wzmocnienie czytelnictwa.
____________________________________
Program realizowany będzie w 2021 roku w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu. Przynajmniej 50 % tej kwoty musi być przeznaczone na zakup książek (w tym elektronicznych). Pozostałą kwotę szkoła może w dowolnych proporcjach przeznaczyć na zakup elementów wyposażenia biblioteki i realizacje działań promujących czytelnictwo. W ramach promocji czytelnictwa szkoły mogą organizować np. spotkania autorskie i może zapraszać do szkoły literatów, ale nie może przeznaczać środków na wynagrodzenie dla gości.
____________________________________
Warunkiem otrzymania dotacji było zapewnienie przez Gminę Rusiec wkładu własnego w kwocie 3 000 zł, stanowiącego 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Biblioteka_szkolna.jpg

W połowie października br. zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101002 Rusiec - Żary”.

Zakres prac obejmował w szczególności:

 1. wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 101002 Rusiec - Żary obejmującej jezdnię z poboczami na odcinku około 832 mb. w zakres której wchodzą:
  • jezdnia bitumiczna o szerokości 3,6 m
  • obustronne pobocza z tłucznia kamiennego o szerokości 0,75 m
 1. przebudowę jednego zjazdu z ww. drogi.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 208.320,28 zł, którą pokrył:
- budżet Gminy Rusiec: 41.665,28 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 166.655,00 zł.

 Żary01.jpgŻary02.jpgŻary03.jpg

W dniu 20.10.2021r. w Urzędzie Gminy Rusiec nastąpiło podpisanie umowy z firmą SANEL Zaniewicz Sp. j. Wykonawcą zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec, Gmina Rusiec - formuła zaprojektuj i wybuduj”.
___________________________________
Inwestycja będzie realizowana dwuetapowo w obrębie poniższych ulic:
 
I Etap do 09.2022 r.:
 • ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Wieluńską do przejazdu kolejowego,
 • ul. Wieluńska tj. od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego,
 • ul. T. Kościuszki.

II Etap do 06.2023 r.:

 • ul. Wieluńska od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do mostu,
 • ul. Mickiewicza do ośrodka zdrowia,
 • ul. Konopnickiej.
Inwestycja współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
przebudowa.jpg