PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje, iż w dniach od 20.11-03.12.2020 r. planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych.

20.11-03.12.2020_Wieluń_internet-1.jpg20.11-03.12.2020_Wieluń_internet-2.jpg

      Kolejny rok z rzędu Gmina Rusiec pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Wśród adresatów dotacji w roku 2020 znalazły się sołectwa Korablew oraz Zakurowie.
    
      W ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Korablew" współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 3.800,00 :
✔️ ogrodzono ogólnodostępny teren w miejscowości Korablew,
✔️ dokonano nasadzenia krzewów,
✔️zakupiono zestaw ogrodowy składający się ze stołu i dwóch ławek oraz namiot.
     
      W ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Salomejów" współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 3.134,15 :
✔️ zakupiono altanę, garaż blaszany, namiot, 10 zestawów ogrodowych, palenisko do grilla,
✔️ nasadzono krzewy.
__________________________________________
Stworzone zostały ogólnodostępne miejsca, w których organizowane będą wydarzenia kulturalne oraz rekreacyjne. Jest to kolejny krok ku integracji mieszkańców i wzmocnieniu postawy odpowiedzialności społecznej. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do sołtysów, radnych oraz mieszkańców w.w. sołectw. Końcowy efekt inwestycji to rezultat ich ogromnego zaangażowania oraz ciężkiej pracy przy zagospodarowaniu terenu. Pokazaliście Państwo jak doskonale potrafimy się jednoczyć mając na horyzoncie wspólny cel!
 
Granty_soeckie_2020.jpg
 
ARiMR do 6 listopada br. przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią COVID-19. Organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne zainteresowane nieodpłatnym wykorzystaniem kwiatów, mogły zgłaszać się do biur powiatowych ARiMR celem złożenia deklaracji w tej sprawie do dnia 12 listopada br.
_________________________________
W celu wsparcia lokalnych przedsiębiorców, do akcji włączyli się:
✔️Urząd Gminy w Ruścu,
✔️Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu,
✔️Koło Gospodyń Wiejskich w Prądzewie,
✔️Koło Gospodyń Wiejskich w Antoninie,
✔️Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębicach.
Ponad 200 doniczek z kolorowymi chryzantemami udekorowało Urząd Gminy w Ruścu wraz z instytucjami podległymi oraz miejsca istotne kulturowo dla mieszkańców.
 
Chryzantemy_2020.jpg
 

W dniu jutrzejszym będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Jest to wyjątkowy dzień, w którym czcimy pamięć o odzyskaniu autonomii przez Polskę po 123 latach zaborów. 

_______________________________________
Dotychczas mieliśmy możliwość uroczyście świętować 11 listopada w duchu patriotyzmu. Z sentymentem wspominamy wydarzenia z ostatnich dwóch lat - podniosłe odegranie Mazurka Dąbrowskiego przez Amatorską Orkiestrę Dętą im. Karola Namysłowskiego w Ruścu, czy też wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w kościele parafialnym w Ruścu. W roku bieżącym, z oczywistych względów nie możemy się zgromadzić, by celebrować ten dzień. Zachęcamy Państwa do wywieszenia biało - czerwonej flagi oraz uczczenia chwilą zadumy naszych rodaków, przodków, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny. Ponadto w samo południe zaśpiewajmy Mazurka Dąbrowskiego, czy to w domu przed telewizorem, podczas jazdy samochodem czy spaceru. Nieważne gdzie, ważne jest to, żebyśmy mimo trudnego czasu potrafili się nadal jednoczyć.
_______________________________________
Zamieszczamy link do filmu z uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Gminie Rusiec w 2018 roku:
fc34f61d23b74be53ee07d469bd32064_L.jpg

Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej rolnicy mieli na wypełnienie samospisu 14 dni od daty pierwszego skutecznego logowania. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia spisu czas na wypełnienie samospisu został ograniczony do 5 dni.

 

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br.