Informujemy, że z dniem 2 lutego 2021r. we wskazane poniżej dni i godziny w Urzędzie Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35 (piwnica) na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Powiatem Bełchatowskim a Gminą Rusiec, prowadzona będzie nieodpłatna pomoc prawna. Zapisy pod numerem telefonu: 723 721 725.Wykaz_punktów_-_2021-1.jpg

 

KOMU PRZYSŁUGUJE???

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

  • nieodpłatną mediację, lub

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE: 

  • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

  • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,

  • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

1_001.jpg

2_001.jpg

3_001.jpg

 

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Wójt Gminy Rusiec Damian Szczytowski – Gminny Komisarz Spisowy w Ruścu

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r.,

według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 16 lutego 2021 r.

 

 

Więcej informacji na stronie https://spis.gov.pl/ 

Budowa nowoczesnego przedszkola oraz klubiku dla dzieci to na najbliższe lata priorytetowe zadanie Gminy Rusiec. Inwestycja wymaga dużych nakładów finansowych, a czas jej realizacji uzależniony jest głównie od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Ważne jest, aby najmłodszym mieszkańcom gminy zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju. W dążeniu do założonego celu, 22 stycznia br. poczyniono kolejne kroki. W tym dniu oficjalnie w obecności notariusza dokonano zamiany działek pomiędzy Gminą Rusiec reprezentowaną przez Wójta Damiana Szczytowskiego, a Rzymskokatolicką Parafią Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ruścu reprezentowaną przez Ks. Proboszcza Jana Furgałę. Dzięki tej zamianie:
✔ Gmina stała się właścicielem gruntu w pobliżu już istniejących obiektów sportowych oraz budynku szkoły podstawowej,
✔ w dogodnej lokalizacji zostanie wybudowane nowoczesne przedszkole i klubik dla dzieci wraz z zapleczem administracyjno-gospodarczym, terenem zielonym, placem zabaw oraz miejscami parkingowymi.
W publicznej placówce utworzone zostaną:
➡ 4 oddziały przedszkolne,
➡ oddział w postaci klubiku dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.
___________________________________________________________
Dziękujemy za przychylność i wsparcie Proboszczowi Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ruścu Ks. Janowi Furgale.
 
DSC_0013.jpg
W dniu 25.01.2021r. Komitet Wiktorkowe Serduszko w Łękawie dokonał rozliczenia, a my postaramy się podsumować akcję... Pozytywne komentarze nie milkną! Mieszkańcy Gminy Rusiec - kolejny raz pokazaliście jak wiele jest w Was dobra! W "SŁODKĄ AKCJĘ DLA WIKTORKA" włączył się sztab ludzi! Dziękujemy wszystkim tym, którzy przygotowali przepyszne słodkości, sprzedawali je oraz kupili! Wierzyliśmy, że zbiórka zainicjowana i zorganizowana przez KGW Dąbrowianki we współpracy z sołtysami, wszystkimi KGW z terenu naszej gminy, stowarzyszeniem emerytów nie będzie Wam obojętna. Nie spodziewaliśmy się jednak tak ogromnego odzewu. Koła gospodyń od godz.8:00 do około godz. 11:00 sprzedały wszystkie przygotowane słodkości, czyli niemal 200 paczek! I w tym momencie:
🙂 z jednej strony radość, bo pierwsza tego rodzaju akcja okaże się sukcesem,
😔 z drugiej smutek, że nastąpi rozczarowanie z Waszej strony...
I znów nie zawiedliście - zbiórka trwała dalej, a Wasze wsparcie nie miało granic! Widać było wspólny cel - bez względu na to czy otrzymacie coś w zamian - chcieliście wspomóc leczenie Wiktorka Kruszyńskiego. Od godz. 17:00 ponownie na plac przed kościołem parafialnym w Ruścu trafiły kolejne wypieki i w ciągu godziny sprzedaż została zakończona.
___________________
Wyrazy wdzięczności kierujemy również do:
- Ks. Proboszcza Jana Furgały za wsparcie i promocję zorganizowanej akcji,
- Pana Mateusza Grabarza - Drukarnia Wielkoformatowa MAKAR - za bezpłatny druk materiałów reklamowych.
___________________
❤ Wiktorku, choć wiemy, że to "kropla w morzu" Twoich potrzeb, to wierzymy, iż te krople utworzą rwący potok, który będzie źródłem Twojego zdrowia! Życzymy Ci byś mógł się wreszcie cieszyć beztroskim dzieciństwem!
___________________
☑ Może któraś z sąsiednich gmin podbije kwotę zbiórki⁉
☑ Czy znajdą się odważni, którzy podejmą wyzwanie❓
☑ Cel jest szczytny❣ Do dzieła❣