202010_-_Dzie_Edukacji_Narodowej.png

Zapraszam mieszkańców Gminy Rusiec do udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną", który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla gmin w całej Polsce w celu uczczenia 100 – lecia wiktorii odniesionej w Bitwie Warszawskiej.
_______________________
✔️Warunkiem przystąpienia do projektu jest uzyskanie poparcia 100 mieszkańców naszej gminy wyrażonego poprzez wypełnienie krótkiego formularza na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/
_______________________
✔️ Akcja trwa do dnia 11 listopada 2020 r. do godz. 23:59.
✔️ Komisja Projektowa do dnia 29 listopada 2020 r. podejmie decyzję o zakwalifikowaniu gminy do udziału w projekcie.
_______________________
To Państwa zapał i zaangażowanie przyczynią się do przyznania Gminie Rusiec środków finansowych na zakup masztu i flagi, którą z dumą będziemy eksponować. Pokażmy jak ważny jest dla nas patriotyzm, symbole narodowe, o które walczyli oraz którymi uhonorujemy Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Zachęcam do włączenia się w/w inicjatywę.

_______________________
Wójt Gminy Rusiec
/-/Damian Szczytowski

_______________________
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona

86c5f823e20999b9815c789180cdf9a9-0.jpg86c5f823e20999b9815c789180cdf9a9-1.jpg

 Ważne! Od 10 października 2020 r. obowiązkowe będzie zasłanianie nosa i ust na terenie całego kraju.

Gdzie będziesz musiał zasłaniać usta i nos?

W przestrzeni publicznej – w tym w sklepach, autobusach, ale także na ulicy. Będzie to obowiązkowe w całym kraju!

Co ważne, zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa

Stosujemy zasadę – zero tolerancji dla nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa. Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Pamiętaj o tym! Dlatego też:

  • stosuj się do obecnie obowiązujących ograniczeń,
  • zakrywaj usta i nos,
  • często myj i dezynfekuj ręce,
  • zachowuj bezpieczną odległość od innych osób,
  • unikaj dotykania oczu, nosa i ust,
  • zainstaluj na swoim telefonie aplikację STOP COVID – ProteGO Safe.

SMS przypomni o wprowadzeniu strefy czerwonej

Od piątku – 9 października 2020 r., Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało wiadomości SMS do mieszkańców powiatów, które weszły do strefy czerwonej. Wszystko po to, żebyśmy pamiętali o przestrzeganiu obowiązujących zasad.

W wiadomości SMS znajdziemy link do dedykowanej zakładki na stronie www.gov.pl/koronawirus. Dzięki temu szybko sprawdzisz, jakie obostrzenia będą obowiązywać w Twoim powiecie.

Strefa czerwona – nowa lista powiatów

Od soboty, 10 października 2020 r., na nowej liście znajdą się 32 powiaty i 6 miast, w tym powiat bełchatowski.

Bardzo ważną zmianą jest likwidacja strefy żółtej – zasady w niej obowiązujące zostają rozciągnięte na cały kraj.

 

Aktualne zasady i ograniczenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Prace prowadzone przed strażnicą OSP w Woli Wiązowej stały się źródłem podwójnej radości! Rozebrano stary przystanek, zagospodarowano przestrzeń, a zarazem dokonano wyjątkowego odkrycia. Powtarzana historia o zakopanym pomniku, potwierdzana w relacjach starszych mieszkańców, którzy byli jej świadkami, znalazła swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Około 40 cm pod powierzchnią gruntu, druhowie OSP w Woli Wiązowej odnaleźli Pomnik Niepodległości, który przeleżał pod ziemią około 80 lat. Dalsze kroki podejmowane będą w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków i Instytutem Pamięci Narodowej w Łodzi.

________________________________________
Historia Pomnika Niepodległości w Woli Wiązowej:
  • Inicjatywę budowy Pomnika Niepodległości podjęli mieszkańcy Woli Wiązowej, upamiętniając tym czyn Niepodległościowy Synów Ziemi Rusieckiej. W przedsięwzięcie zaangażowało się całe społeczeństwo ówczesnej Gminy w Dąbrowie Rusieckiej z proboszczem kościoła w Woli Wiązowej księdzem Łomińskim, który stanął na czele Komitetu Budowy Pomnika. 11 listopada 1938 roku w XX Rocznicę Odzyskania Niepodległości nastąpiło odsłonięcie i poświecenie pomnika. W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy, władze powiatowe i oddział żołnierzy wraz z orkiestrą 31 pp W.P. z Sieradza na czele z dowódcą pułku ppłk. Biegańskim.
  • Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu wojsk niemieckich, władz okupacyjnych na ziemie rusieckie, pomnik ograbiono z części metalowych tj.: z popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego, Orła Białego i Orderu Virtuti Militari, a betonowy monument obalono i zakopano.
  • Przez kolejne lata „władza ludowa” starała się zabić pamięć o Pomniku Niepodległości, budując w tym miejscu betonową wiatę jako symbol budowy drugiej Polski.
  • Przez kilkadziesiąt lat pamięć o Pomniku Niepodległości, przekazywana z pokolenia na pokolenia była wciąż żywa, a 30 września 2020 r. nabrała szczególnego znaczenia...

________________________________________

Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wiązowej gratulujemy znaleziska, a zarazem dziękujemy za zaangażowania i konsekwencję w odkrywaniu kart historii Gminy Rusiec!
________________________________________
➡️ Źródło: Roman Peska – Gniazdo”Sokołów” - Mała historia wielkich wydarzeń 1915-1950 (Dąbrowa Rusiecka –Rusiec –Wola Wiązowa –Ochle – Dąbrowa Widawska), Oficyna Wydawnicza „Pamięć”, Pabianice 1998 r.
 

Pomnik_Niepodlegoci.jpg