Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu informuje, iż w dniach od 19.10.2021 r. do 22.10.2021 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wiązowej wydawane będą paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Otrzymaliśmy do rozdysponowania ponad 20 ton.
___________________________
Paczki będą wydawane według załączonego harmonogramu:
 
19.10.2021 r. (wtorek)
Rusiec I, Krasowa, Maliniec, Żary – godz. 9:00 – 10:30;
Rusiec II, Rusiec Kolonia – godz.10:00 – 11:30;
Korablew – godz. 11:30 – 12:00;
Zalasy – godz. 12:00 – 12:30;
Antonina – godz. 12:00 – 12:30.
 
20.10.2021 r. (środa)
Dąbrowa Rusiecka, Dębina – godz. 09:00 – 11:00;
Kuźnica, Andrzejów, Leśniaki, Pawłów – godz. 11:00 – 12:00;
Jastrzębice – godz. 12:00 – 13:00.
 
21.10.2021 r. (czwartek)
Dęby Wolskie – godz. 09:00 – 10:30;
Annolesie – godz. 10:30 – 11:00;
Mierzynów – godz. 11:00 – 11:30;
Wincentów – godz. 12:30 – 13:00.
 
22.10.2021 r. (piątek)
Aleksandrów, Dąbrówki Kobylańskie – godz. 09:00 – 10:00;
Nowa Wola – godz. 10:00 – 10:30;
Wola Wiązowa, Bolesławów, Janów – godz. 10:30 – 11:00;
Prądzew, Zakurowie, Fajnów, Salomejów – godz. 11:00 – 12:30.
___________________________
Zwracamy się z prośbą o zachowanie rygoru sanitarnego oraz dostosowanie się do terminu i godziny odbioru paczki. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ruścu - tel. 43 676 60 25 lub 797 117 739.
___________________________
Wójt Gminy Rusiec
/-/ Damian Szczytowski
Kierownik GOPS w Ruścu
/-/ Małgorzata Włodarczyk
 
DSC_0152.JPGDSC_0149.JPG
Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. na zlecenie Województwa Łódzkiego opracowuje Studium Planistyczno-Prognostyczne dla Projektu pn. „Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)”
_________________________________________
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Rusiec na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w formule on-line za pośrednictwem profilu YouTube Wykonawcy „IDOM Poland”: www.youtube.com/c/IDOMPoland
 
Spotkanie transmitowane będzie na żywo: 7 października 2021 r., godz. 18:00
 
mapa.jpgOGLOSZENIE_LK131-1.jpg

202110_-_Midzynarodowy_Dzie_Osb_Starszych.jpg

28 czerwca br. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku z dziedziny Ochrony Powietrza, podjął uchwałę nr 7275/2021 w sprawie przyznania Gminie Rusiec pożyczki i dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – V edycja”, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej”.
 
Łączna kwota otrzymanego wsparcia wynosi 516.579,00 zł, z czego kwotę 154.974,00 zł stanowi obligatoryjna pożyczka do zaciągnięcia, jako warunek otrzymania dotacji bezzwrotnej w kwocie 361.605,00 zł.
 
Otrzymana pomoc pozwoli na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku przedszkola obejmujących:
✔️ ocieplenie ścian zewnętrznych;
✔️ ocieplenie stropodachu;
✔️ demontaż starego kotła węglowego i montaż nowego kotła na biomasę V klasy (pellet) wraz z automatyką sterowania procesem spalania i automatyką pogodową;
✔️ podłączenie zasobnika c.w.u. do nowego kotła grzewczego.
 
Realizacja przedmiotowej inwestycji planowana jest w przyszłym roku.
 
Termomodernizacja_przedszkola_w_Woli_Wizowej_2021.jpg
Jubilaci_2021.jpg
 
W ostatnich latach 16 par z terenu Gminy Rusiec, obchodziło Jubileusz 60 – lecia zawarcia związku małżeńskiego. W gronie Szanownych Jubilatów znaleźli się:
 
Daniela i Kazimierz Skorupa (1958)
Maria i Stanisław Przepiórka (1958)
Janina i Czesław Ochoccy (1958)
Stefania i Edward Gajda (1959)
Helena i Czesław Drzazga (1959)
Marianna i Dominik Szałwińscy (1959)
Anna i Stanisław Banasiak (1960)
Teresa i Władysław Drzazga (1960)
Danuta i Zdzisław Mikołajczyk (1960)
Irena i Mieczysław Niteccy (1960)
Monika i Czesław Sukiennik (1960)
Janina i Kazimierz Wlazłowscy (1960)
Bronisława i Stefan Ławniczek (1960)
Natalia i Bolesław Kępa (1960)
Janina i Tadeusz Krasowscy (1961)
Janina i Kazimierz Płuciennik (1961)
 
Z początkiem bieżącego roku niezwykły jubileusz obchodzili Państwo Marianna i Stefan Adamus. 70 lat temu połączyli swój los, od tamtej pory rozpoczęła się ich wspólna droga, która trwa do dziś.
 
8 sierpnia 2021 r. w Kościele Nawiedzenia N.M.P. w Ruścu została odprawiona Msza Święta w intencji Czcigodnych Jubilatów. Następnego dnia do Urzędu Gminy Rusiec, na zaproszenie Wójta Damiana Szczytowskiego, przybyło 12 par świętujących zacne rocznice długoletniego pożycia małżeńskiego. Małżonkowie uhonorowani zostali okolicznościowymi dyplomami, kwiatami oraz upominkami. Spotkanie stało się doskonałą okazją do wspomnień. Pary chętnie opowiadały o swoim szczęściu, radościach i smutkach, a także sukcesach, jakie przeżyły w czasie wielu lat związku małżeńskiego. Niestety, stan zdrowia bądź inne powody nie pozwoliły niektórym Jubilatom na przybycie, dlatego też Wójt osobiście złożył im wizytę przekazując życzenia wraz z upominkami.
 
Z wielkim szacunkiem należy patrzeć na te wyjątkowe osobowości, niewiele par ma przecież możliwość świętowania tak pięknych jubileuszy. Szanownym Jubilatom na dalsze lata, życzymy przede wszystkim zdrowia, pomyślności oraz wielu wspólnych jubileuszy!