Na wniosek Wójta, Gmina Rusiec otrzymała 5 000 szt. maseczek ochronnych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach akcji „Milion maseczek dla mieszkańców Województwa Łódzkiego”.
Urząd Marszałkowski w Łodzi dokonał zakupu maseczek ochronnych w ramach projektu pn. „Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na terenie województwa łódzkiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Maseczki zostaną przekazane mieszkańcom oraz
zespołom szkolno-przedszkolnym z terenu Gminy Rusiec.
Informujemy, że maseczki można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ruścu
(pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:30 – 15:30).
______________________________________________
Dziękujemy Marszałkowi Województwa Łódzkiego
za wsparcie naszej gminy w środki ochrony osobistej.
 
Maseczki_UM_w_odzi.jpg

1_001.jpg

W dniu 18.05.2020r., na prośbę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu, Dziewiąta Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej nieodpłatnie dostarczyła do Gminy Rusiec artykuły spożywcze z Banku Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana. Osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 zostaną wkrótce poinformowane przez GOPS o terminie dystrybucji żywności.

_______________________________________
Dziękujemy Dziewiątej Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej za szybką i skuteczną pomoc.

Transport_1_-wojsko.jpg

Działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zmieniły rytm codziennego życia społeczeństwa i spowodowały konieczność pozostania, m.in. przez dzieci i młodzież w domach.

Brak możliwości wychodzenia, korzystania z aktywności fizycznej, instytucji kultury, ale przede wszystkim brak kontaktu z rówieśnikami może rodzić u młodych ludzi frustrację. Nieodnajdywanie się w nowych warunkach może spowodować niechęć do nauki, próby samodzielnego wyjścia z domu, a także może przyczynić się do powstania lub pogłębienia stanów kryzysu emocjonalnego. Młodzież nie ma z kim porozmawiać o tym, co czuje i jak to przeżywa, ale przede wszystkim nie ma z kim porozmawiać o swoim stanie psychofizycznym.

Z uwagi na powyższe został uruchomiony Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Projekt finansowany jest przez Samorząd Województwa Łódzkiego, natomiast koordynowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Pod numerem tel. 726 611 611 oraz na w mediach społecznościowych (Snapchacie i Messengerze) 7 dni w tygodniu dzieci i młodzież z terenu województwa łódzkiego mogą uzyskać wsparcie specjalistów, terapeutów, psychologów i interwentów kryzysowych. Codziennie w godzinach od 12.00 do 20:00 działa infolinia, natomiast w godzinach 20.00 – 00.00 można uzyskać wsparcie specjalistów na Snapchacie i Messengerze. Na chwilę obecną telefon funkcjonował będzie do 14 czerwca 2020 r.RCPS_telefon_zaufania1-2.png

97197130_275457613582731_4339713360506388480_n.jpg