W dniu 31 marca br. rozstrzygnięto III konkurs w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do samorządów z województwa łódzkiego trafi 125.000.000,00 zł, z czego 7.000.000,00 zł do Gminy Rusiec. Dzięki rządowym środkom zrealizujemy dwie najważniejsze i od lat wyczekiwane inwestycje, a mianowicie:

- zadanie pn. „Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu” - dofinansowanie w kwocie 5.000.000,00 zł,

- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ruścu” - dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł.

Informujemy również, iż 8 lutego br. Gmina Rusiec podpisała umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu". Koszt dokumentacji wyniesie 98.500,00 zł i zostanie sfinansowany z budżetu Gminy. Prezentujemy wstępną koncepcję i wizualizację, która przewiduje cztery oddziały przedszkolne do 25 dzieci każdy i jeden oddział klubiku do 25 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Wykonanie kompletnej dokumentacji planowane jest w drugim półroczu.

Wizualizacja_przedszkola.jpg

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Innowacyjna firma – wsparcie dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich".

Webinarium odbędzie się 7 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00 – 11:15. Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie.

Program webinarium

  1. Wprowadzenie do webinarium.
  2. Omówienie zakresu naboru wniosków w ramach Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w szczególności z obszaru:

- wydatków kwalifikowalnych;

- oceny formalnej i merytorycznej;

- zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie;

- przykładów dobrych praktyk.

  1. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
  2. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawicieli Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4728-webinarium-pn-innowacyjna-firma-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-z-funduszy-europejskich  pod przyciskiem „Weź udział".

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Plakat_A4_2021-1.jpg

202104_-_yczenia_Wielkanocne_2021.png

202104_-_Zmiana_godzin_02042021r.jpg

W marcu br. w ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu z Bankiem Żywności w Łodzi wydano po raz pierwszy w tym roku paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020”. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, ilość otrzymywanych paczek zależna jest od liczby osób w rodzinie. Obecnie przekazano 1040 paczek dla 700 rodzin.

Serdeczne podziękowania kieruję do firmy Grupa Pamapol za przekazane artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy Rusiec. Wyrazy wdzięczności należą się również Dziewiątej Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, która po raz kolejny zapewniła transport artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi do punktu wydawania paczek w Woli Wiązowej.

_________________

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Damian Szczytowski

Bank_ywnoci_podsumowanie_-_032021r.jpg