10, 21 i 22 maja 62 mieszkanki Gminy Rusiec wzięły udział w II edycji projektu pt. ? Mój ekologiczny styl życia". Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Gmina Rusiec także do niego przystąpiła.

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" na nowy okres programowania 2014 - 2020 w dniu 19 maja 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Rusiec.

plakat wybory10.05

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rusiec z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwościach głosowania korespondencyjnego.

Rusiec

Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu

30 marca - 2 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Korablew, Dębina

Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu

3 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Wola Wiązowa

Dom Kultury w Woli Wiązowej

7 - 8 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Mierzynów

Dom Kultury w Woli Wiązowej

9 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Nowa Wola

Dom Kultury w Woli Wiązowej

10 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Dąbrowa Rusiecka

OSP

13 - 16 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Dęby Wolskie

Świetlica

17 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Jastrzębice

OSP

20 - 23 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Aleksandrów

budynek byłej szkoły w Dąbrówkach Kobylańskich

24 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Annolesie

budynek byłej szkoły w Dąbrówkach Kobylańskich

27 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Antonina

Świetlica w Antoninie

28 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Zalasy

Świetlica w Antoninie

29 - 30 kwietnia

godz. 1100 – 1500

Wola Wiązowa

Dom Kultury w Woli Wiązowej

4 - 5 maja

godz. 1100 – 1500

Prądzew

Dom Kultury w Woli Wiązowej

6 maja

godz. 1100 – 1500

Zakurowie, Wincentów

Dom Kultury w Woli Wiązowej

7 maja

godz. 1100 – 1500

Kuźnica

Świetlica w Kuźnicy

8 maja

godz. 1100 – 1500

Pawłów, Andrzejów

Świetlica w Kuźnicy

11 maja

godz. 1100 – 1500

Rusiec

Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu

12 maja 13 - 14 maja

godz. 1100 – 1800
godz. 1100 – 1500