plakat---witojaskie-powitanie-lata-2017.jpg

Wzorem lat ubiegłych od 3 kwietnia do 11 maja 2017 r. w Gminie Rusiec zorganizowana została akcja bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Adresatami akcji byli rolnicy z terenu gminy.
We wspomnianym okresie z pomocy przeszkolonych i dobrze przygotowanych pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych skorzystało około 600 rolników. Zdają sobie oni sprawę z tego, że dobrze wypełniony wniosek to podstawa przy ubieganiu się o płatności obszarowe i że pozwala to uniknąć ewentualnych wezwań do uzupełniania  i korekt. Rolnicy doceniają też fakt, że jest to pomoc bezpłatna. Wiedzą, że oszczędzają nie tylko pieniądze, ale też czas dojazdu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie, pozostawiając wypełniony już wniosek u miejscowego urzędnika. Pomoc wypełnianiu wniosków uzyskać można było w punktach zorganizowanych w Ruścu, Woli Wiązowej, Dąbrowie Rusieckiej, Jastrzębicach, Kuźnicy, Antoninie, Dębach Wolskich i Dąbrówkach Kobylańskich. Zainteresowanie rolników taką formą pomocy potwierdza potrzebę kontynuowania tego typu działalności. Władze samorządowe z pewnością o to zadbają.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie Wójta o stawkach wody.pdf)Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorow[Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Rusiec]441 kB
Załączniki:
Pobierz plik (PORZĄDEK XXIII.pdf)XXIII Sesja Rady Gminy Rusiec[XXIII Sesja Rady Gminy Rusiec]727 kB

INFORMACJA WÓJTA GMINY RUSIEC

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

WÓJT GMINY RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec

został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazem objęta jest nieruchomość gruntowa, położona w gminie Rusiec, w miejscowości i obrębie Rusiec, posiadająca urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr PT1B/00051940/5, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr:

 1. 514/3 o powierzchni 0,0880 ha,
 2. 514/4 o powierzchni 0,0865 ha,
 3. 514/5 o powierzchni 0,0880 ha,
 4. 514/6 o powierzchni 0,0861 ha,
 5. 514/7 o powierzchni 0,0881 ha,
 6. 514/8 o powierzchni 0,0865 ha,
 7. 514/9 o powierzchni 0,0881 ha,
 8. 514/10 o powierzchni 0,0862 ha,
 9. 514/11 o powierzchni 0,1274 ha,
 10. 514/12 o powierzchni 0,1270 ha,
 11. 514/13 o powierzchni 0,1274 ha.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rusiec, z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35, parter pokój nr 7, telefon:     043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec    

/-/ Dariusz Woźniak