Harmonogram-2017.jpg

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia tegorocznej kwalifikacji wojskowej pragnę poinformować, że siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bełchatowie, tak jak w latach poprzednich będzie Bursa Szkolna w Bełchatowie, mieszcząca się w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej nr 66. Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu bełchatowskiego będzie się odbywała w terminie: od 24 marca do 28 kwietnia 2017 roku.
Mężczyźni z terenu gminy Rusiec, podlegający zgłoszeniu się do Powiatowej Komisji Lekarskiej, obowiązani są stawić się w dniu 18 kwietnia 2017 roku (tj. wtorek), z kolei kobiety w dniu 27 kwietnia 2017 roku (tj. czwartek).
U  W  A  G  A   ! ! !
Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku
 OBOWIĄZKOWO
 należy ze sobą zabrać:

•    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
•   
prawo jazdy (w przypadku posiadania),
•   dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
•    dokumentację medyczną, (jeżeli takowa istnieje),
•    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
•    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (m.in. świadectwo ukończenia szkoły, zawiadomienie ze szkoły o pobieraniu nauki).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w roku 1998;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1993 — 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1996- 1997, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1993 — 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w w przepisach wydanych na podstawie art 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Rusiec podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rusiec, zamieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 23 stycznia 2017 roku.

Obręb

Nr

działki

Pow.

działki /w ha/

Cena

wywoławcza

/zł/

wadium

/zł/

Minimalne postąpienie

/zł

Dębina 154 0,0900 ha 11 000,00 zł 1 100,00 zł 110,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 roku (tj. piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec, tj. w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35 (I piętro ? sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, w kasie Urzędu Gminy Rusiec do godz. 12.00 lub na rachunek bankowy nr: 18 9264 0009 0000 0097 2000 0020, w Banku Spółdzielczym w Ruścu (97 ? 438 Rusiec, ul. Wieluńska 42), nie później niż do dnia 14 kwietnia 2017 roku (tj. piątek).

Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera załączone Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec. Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Rusiec z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35 (parter - pokój nr 7) lub telefonicznie: 43/676 60 44 albo 43/676 60 11 wew. 218.

 

W styczniu br. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu został posiadaczem nowej koparko-ładowarki NEW HOLLAND. Sprzęt zakupiono ze środków budżetu Gminy Rusiec. Urządzenie będzie wykonywało wszelkie prace ziemne związane m.in. z gospodarką komunalną w naszej gminie.

   Jak co roku w karnawale, 28 stycznia OSP i Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Rusieckiej przy wsparciu Wójta oraz firmy Elbud zorganizowali dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy wyjątkową i niezapomnianą zabawę choinkową. Mimo zimowej aury, frekwencja była naprawdę wysoka, a w  sali panowała gorąca atmosfera. Głównym punktem popołudniowego spotkania była wizyta Świętego Mikołaja, który wręczył wszystkim zebranym dzieciom prezenty. Organizatorzy zadbali o wyśmienitą oprawę muzyczną, wiele atrakcji, sprawiając tym samym, iż wspólnie spędzony czas upłynął na wesołych harcach i tańcach. Uśmiechy i wypieki na twarzach dzieci w pełni odzwierciedlały powodzenie tej imprezy.