Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Rusiec podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rusiec, zamieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 18 maja 2017 roku.

Lp.

 

Obręb

 

Nr

działki

 

Pow.

działki /w ha/

Cena

wywoławcza netto

/zł/

 

wadium

/zł/

 

Minimalne postąpienie

/zł

1.

Rusiec

514/3

0,0880 ha

13 500,00 zł

1 350,00 zł

135,00 zł

2.

Rusiec

514/4

0,0865 ha

13 000,00 zł

1 300,00 zł

130,00 zł

3.

Rusiec

514/5

0,0880 ha

13 500,00 zł

1 350,00 zł

135,00 zł

4.

Rusiec

514/6

0,0861 ha

13 000,00 zł

1 300,00 zł

130,00 zł

5.

Rusiec

514/7

0,0881 ha

13 500,00 zł

1 350,00 zł

135,00 zł

6.

Rusiec

514/8

0,0865 ha

13 000,00 zł

1 300,00 zł

130,00 zł

7.

Rusiec

514/9

0,0881 ha

13 500,00 zł

1 350,00 zł

135,00 zł

8.

Rusiec

514/10

0,0862 ha

13 000,00 zł

1 300,00 zł

130,00 zł

9.

Rusiec

514/11

0,1274 ha

19 600,00 zł

1 960,00 zł

196,00 zł

10.

Rusiec

514/12

0,1270 ha

19 600,00 zł

1 960,00 zł

196,00 zł

11.

Rusiec

514/13

0,1274 ha

20 500,00 zł

2 050,00 zł

205,00 zł

Do wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

            Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 roku (tj. piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec, tj. w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35 (I piętro – sala konferencyjna).

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, w kasie Urzędu Gminy Rusiec do godz. 12.00 lub na rachunek bankowy nr: 18 9264 0009 0000 0097 2000 0020, w Banku Spółdzielczym w Ruścu (97 – 438 Rusiec, ul. Wieluńska 42), nie później niż do dnia 07 sierpnia 2017 roku (tj. poniedziałek).

            Pełną informację dotyczącą ogłoszonego przetargu zawiera załączone Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec.

            Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Rusiec z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35 (parter – pokój nr 7) lub telefonicznie pod numerem: 43/676 60 44 lub 43/676 60 11 wew. 218, 219.  

plakat---X-Piknik-Motocyklowy.jpg

plakat---witojaskie-powitanie-lata-2017.jpg

Wzorem lat ubiegłych od 3 kwietnia do 11 maja 2017 r. w Gminie Rusiec zorganizowana została akcja bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Adresatami akcji byli rolnicy z terenu gminy.
We wspomnianym okresie z pomocy przeszkolonych i dobrze przygotowanych pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych skorzystało około 600 rolników. Zdają sobie oni sprawę z tego, że dobrze wypełniony wniosek to podstawa przy ubieganiu się o płatności obszarowe i że pozwala to uniknąć ewentualnych wezwań do uzupełniania  i korekt. Rolnicy doceniają też fakt, że jest to pomoc bezpłatna. Wiedzą, że oszczędzają nie tylko pieniądze, ale też czas dojazdu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie, pozostawiając wypełniony już wniosek u miejscowego urzędnika. Pomoc wypełnianiu wniosków uzyskać można było w punktach zorganizowanych w Ruścu, Woli Wiązowej, Dąbrowie Rusieckiej, Jastrzębicach, Kuźnicy, Antoninie, Dębach Wolskich i Dąbrówkach Kobylańskich. Zainteresowanie rolników taką formą pomocy potwierdza potrzebę kontynuowania tego typu działalności. Władze samorządowe z pewnością o to zadbają.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie Wójta o stawkach wody.pdf)Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorow[Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Rusiec]441 kB