Załączniki:
Pobierz plik (PORZĄDEK XXIII.pdf)XXIII Sesja Rady Gminy Rusiec[XXIII Sesja Rady Gminy Rusiec]727 kB

INFORMACJA WÓJTA GMINY RUSIEC

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

WÓJT GMINY RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec

został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazem objęta jest nieruchomość gruntowa, położona w gminie Rusiec, w miejscowości i obrębie Rusiec, posiadająca urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr PT1B/00051940/5, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr:

 1. 514/3 o powierzchni 0,0880 ha,
 2. 514/4 o powierzchni 0,0865 ha,
 3. 514/5 o powierzchni 0,0880 ha,
 4. 514/6 o powierzchni 0,0861 ha,
 5. 514/7 o powierzchni 0,0881 ha,
 6. 514/8 o powierzchni 0,0865 ha,
 7. 514/9 o powierzchni 0,0881 ha,
 8. 514/10 o powierzchni 0,0862 ha,
 9. 514/11 o powierzchni 0,1274 ha,
 10. 514/12 o powierzchni 0,1270 ha,
 11. 514/13 o powierzchni 0,1274 ha.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rusiec, z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35, parter pokój nr 7, telefon:     043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec    

/-/ Dariusz Woźniak    

 

staz.jpg

Solidarność, wiarygodność, skuteczność, życzliwe podejście do inwestorów, dbałość o dobrą współpracę z mieszkańcami i przedsiębiorcami to najważniejsze cechy dobrego samorządu. Na taki obraz i pozytywną ocenę trzeba ciężko pracować. Gmina Rusiec od kilkunastu lat zarządzana przez Wójta Dariusza Woźniaka jest postrzegana nie tylko w powiecie i w województwie ale na terenie całego kraju jako taki właśnie partner. Świadczą o tym tytuły i certyfikaty, jakie otrzymał w tym czasie samorząd gminy oraz imiennie Wójt.

Przyznanie tytułu „WÓJTA ROKU 2016” w plebiscycie organizowanym przez TVP to ogromny prestiż. Całokształt pracy Wójta, także jego działalność społeczna zostały ocenione przez Kapitułę Konkursu bardzo wysoko. Podkreślono skuteczność i aktywność włodarza gminy.

W 2016 roku gmina Rusiec uzyskała tytuł w ogólnopolskim konkursie „WZOROWA GMINA” w dziedzinie inwestycji. Certyfikat jest potwierdzeniem, że należy do grona najlepszych samorządów w Polsce, jest liderem inwestycji, przykładem dla innych.

Kolejny zaszczytny tytuł to „GMINA FAIR PLAY” przyznany w 2009 r. Jest to jedno z najważniejszych wyróżnień uzyskiwanych przez samorządy. Tytuł znakomicie potwierdza skuteczność i celowość podejmowanych działań inwestycyjnych.

Warto również wspomnieć, że gmina Rusiec uzyskała certyfikat „NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY”. Celem konkursu było propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia. Wyróżniono gminę w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacja oświetlenia dróg i ulic”. Dzięki realizacji nagrodzonego zadania poprawiła się jakość oświetlenia, ale również zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Nie bez znaczenia jest także czterokrotnie przyznany Wójtowi Gminy Rusiec tytuł „SAMORZĄDOWCA ROKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”, tytuł „WÓJT DARIUSZ WOŹNIAK I GMINA RUSIEC – PRZYJAŹNI INWESTOROM” lub „CZŁECZYSKO ROKU – za mądre zarządzanie gminą Rusiec, bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi i realizację obranego kierunku rozwoju małej ojczyzny”.

W gabinecie Wójta Gminy Rusiec – Dariusza Woźniaka jest także wiele podziękowań za wsparcie, za pomoc, za życzliwość.

Zdobycie tak prestiżowych tytułów pokazuje, że działania Wójta to działania w dobrym kierunku.

22 kwietnia 2017 r. o godzinie 19:00 w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie na ulicy Woronicza odbyła się finałowa gala plebiscytu „WÓJT ROKU 2016”, w której uczestniczyło dziesięciu wójtów z całej Polski, wytypowanych wcześniej przez Kapitułę Konkursu.