1 001.jpg

Załączniki:
Pobierz plik (karta zgłoszenia.docx)Karta zgłoszenia kandydata na ławnika[Karta zgłoszenia kandydata na ławnika]21 kB
Pobierz plik (osw-kandydata-przestepstwo.doc)Oświadczenie kandydata na ławnika[Oświadczenie kandydata na ławnika]30 kB
Pobierz plik (osw-kandydata-wladza-rodzicielska.doc)Oświadczenie kandydata na ławnika[Oświadczenie kandydata na ławnika]29 kB

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Rusiec podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rusiec, zamieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 02 kwietnia 2019 r.

Lp.

 

Obręb

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej

 

Pow.

działki /w ha/

 

Cena

wywoławcza

/zł/

 

Wadium

/zł/

 

Minimalne postąpienie

/zł

1.

Wola Wiązowa

dz. nr 127

PT1B/00050988/6

0,0981 ha

19 300,00 zł*

1 930,00 zł

193,00 zł

*Podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku (tj. środa) o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec, tj. Rusiec, ul. Wieluńska 35, sala konferencyjna (piętro I).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, w kasie Urzędu Gminy Rusiec do godz. 12.00 lub na rachunek bankowy nr: 97 9264 0009 0000 0097 2000 0150, w Banku Spółdzielczym w Ruścu (97 – 438 Rusiec, ul. Wieluńska 42), nie później niż do dnia 14 czerwca 2019 r. (tj. piątek).

Pełną informację dotyczącą ogłoszonego przetargu zawiera Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec oraz zamieszczone w załączeniu.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Rusiec z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35 (parter – pokój nr 7) lub telefonicznie pod numerem: 43/676 60 44 lub 43/676 60 11 wew. 218.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie str. 1.pdf)Ogłoszenie str. 1.pdf[ ]444 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie str. 2.pdf)Ogłoszenie str. 2.pdf[ ]778 kB
Pobierz plik (Wydruk mapy.pdf)Wydruk mapy.pdf[ ]178 kB
Załączniki:
Pobierz plik (sesja nadzwyczajna.pdf)VI Sesja Nadzwyczajna[VI Sesja Nadzwyczajna]549 kB

    Zarządzenie Wójta Gminy Rusiec z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu. Oferty należy składać do dnia 31 maja 2019r. Treść ogłoszenia stanowi załącznik.

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie - konkurs na dyrektora.pdf)ogloszenie - konkurs na dyrektora.pdf[ ]6841 kB

Wójt Gminy Rusiec

ogłasza II Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego

marki Skoda Superb II 2.0 TDI-CR

Załączniki:
Pobierz plik (Protokół z otwarcia ofert 16.05.2019 r..pdf)Protokół z otwarcia ofert 16.05.2019 r..pdf[Protokół z otwarcia ofert 16.05.2019 r.]456 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 36.2019.pdf)Zarządzenie Nr 36.2019.pdf[Zarządzenie 36/2019 w sprawie ogłoszenia II przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu ]404 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1  do  Regulaminu - Oświadczenie.docx)Załącznik nr 1 do Regulaminu - Oświadczenie.docx[Oświadczenie]14 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy na zakup samochod.docx)Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy na zakup samochod.docx[Formularz ofertowy]15 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do umowy protokół zdawczo - odbiorczy.docx)Załącznik Nr 1 do umowy protokół zdawczo - odbiorczy.docx[Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do zarządzenia - Regulamin.pdf)Załącznik nr 1 do zarządzenia - Regulamin.pdf[Regulamin przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu służbowego będącego mieniem Gminy Rusiec]862 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do ogłoszenia - UMOWA PROJEKT.docx)Załącznik nr 2 do ogłoszenia - UMOWA PROJEKT.docx[Projekt umowy sprzedaży]20 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do zarządzenia - ogłoszenie 2019.pdf)Załącznik nr 2 do zarządzenia - ogłoszenie 2019.pdf[Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu]1208 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do ogłoszenia RODO - klauzula informacyjna.pdf)Załącznik nr 3 do ogłoszenia RODO - klauzula informacyjna.pdf[Klauzula informacyjna RODO]528 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do Zarządzenia - Wycena samochodu osobowego.pdf)Załącznik nr 3 do Zarządzenia - Wycena samochodu osobowego.pdf[Wycena samochodu osobowego]2240 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do ogłoszenia - OŚWIADCZENIE RODO.docx)Załącznik nr 4 do ogłoszenia - OŚWIADCZENIE RODO.docx[Oświadczenie RODO]17 kB