w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.